Dikkat Eksikliği

Dikkat Eksikliği

Dikkat Eksikliği, odaklanlama, konsantrasyon, Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, çocukluk çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluğudur. İlköğretim çağındaki çocukların %3-5'inde görülür. Yani her 20-30 çocuktan birinde bu sorun vardır. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu nedir? Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, bireyin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik, istekleri ertelememe(impulsivite) ve dikkat sorunları ile kendini gösteren bir psikiyatrik bozukluktur. Bu sorunun 3 temel belirtisi vardır:

Dikkat eksikliği,
• Aşırı hareketlilik,
• Dürtüsellik (impulsivite
Bir kişide dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun varlığından söz edebilmek için bu belirtilerin 7 yaştan önce başlamış olması, birden fazla ortamda görülüyor olması, sürekli olması ve kişinin günlük yaşamını etkileyecek boyutta olması gerekir.
o 7 yaştan önce başlamış olmalı
o Kalıcı ve sürekli olmalı (en az 6 aydır)
o Birden fazla ortamda görülmeli(hem ev hem okul)

Untitled Document
Untitled Document