Dikkat Geliştirici Oyunlar

Dikkat Geliştirici Oyunlar

Dikkat eksikliği; dikkati belli bir noktaya toplayamama, dağınıklık, unutkanlık, eşyaları kaybetme, dikkatsizce hatalar yapma gibi belirtilerle kendini gösterir. Ancak bu belirtilerin, 7 yaşından önce başlamış olması gerekir.

Dikkat dağınıklığı erken belirtiler vermesine rağmen daha çok okul yıllarında tespit edilir. Okul ortamı dinamiktir. Dersleri takip etmek, dinlemek, uygulamak, günlük programı takip etmek bu çocuklar için zordur. Yönergeleri takip etmek, anlamak ve uygulamakta zorluk çekerler. Bu durum sadece okulda değil, günlük yaşantıda da sorunlar yaşanmasına sebep olur. Ödev yapmada da zorlukları vardır. Özellikle sınavlarda kendilerinden beklenen sonuca ulaşamazlar.

Uygun yöntemler kullanılıp tedavi edilmediği takdirde çocuklar bu sorunu çözemezler ve sınırları zorlayan, söz dinlemeyen, sorumluluklarını yerine getirmeyen, davranış sorunları yaşayan çocuklar haline dönüşmeleri hiç de şaşırtıcı olmaz.

Alınacak profesyonel desteğin yanı sıra evde ve günlük yaşantı akışında bazı noktalara dikkat etmek bir ekip çalışması halinde bu sorunla baş etmeye çalışmak tercih edilen ideal durumdur.

• Başladığı bir oyunu bitirip kaldırmadan başka bir oyuna geçmesine izin vermemek,
• Oyununa katılarak (birlikte oynayarak o oyundaki süreyi mümkün olabildiği kadar arttırmaya çalışmak,
• Bir şey yapmasını istiyorsak uzaktan söylemeyip yanına gidip söylemek,
• Odasını toplama günü-saati belirlemek, odasını nasıl organize edebileceği konusunda yol göstermek, İlkokula başlama ile birlikte:
• Günlük çalışma planını birlikte oluşturmak. Çalışma sürelerini 30 dk ile sınırlandırmak.
• Çalışma ortamında dikkat dağıtacak unsurlar bulundurmamak. ( Çalışma masasında oyuncak duvarda resimler gibi)
• Dersini her zamana aynı yerde ve zamanlarda çalışmasını sağlamak,
• Günlük planına uyup uymadığını takip etmek,

Dikkat ve hafızayı geliştirmeye yönelik evde oynanabilecek oyunlara örnekler :

Memory: Hazır kartlar kullanılabileceği gibi, evde de resimli kartlar hazırlanabilir.

Malzeme: Her resimden iki tane olan resimli kartlar. Tüm kartlar resimli yüzleri aşağı gelecek şekilde dizilir. Her oyuncu sıra ile 2 kart açma hakkına sahiptir. Açtığı kartlar birbirinin aynı ise kartları alır, değil ise yerlerini değiştirmeden, olduğu yerde tekrar kapatır. Diğer oyuncu açılan şekillerin yerini aklında tutmaya çalışır eşlerini bulabilmek için. Oyun, bütün kartlar açılıncaya kadar sürer. En çok kart eşleştiren oyunu kazanır.

Sırasıyla say : Malzeme: Üzerinde çocuğun isimlerini bildiği nesneler olan kartlar . Ya da evden çeşitli malzemelerde yan yana dizilir.

Çocuğun arkası dönük yada gözleri kapalıdır. Hazırlık tamamlanınca kart ya da nesneler çocuğa gösterilir, üzeri kapatılır. Nesneleri sırası ile sayması istenir. (Her seferinde nesne sayısı arttırılır )Sonra oyun karşıdaki kişiye

Untitled Document
Untitled Document